Akce

Alžběta Jungrová: Po noci přijde ráno - Dernisáž

14.10.2018, 18.00 White Pearl Gallery
Monochromní stříbrné plochy, evokující svět abstrakce, na první pohled neodkazují na nic jiného než na sebe sama.

Popis

Detaily akce

Datum
14.10.2018, 18.00
Cena
Zdarma
Kategorie
-
Web

Monochromní stříbrné plochy, evokující svět abstrakce, na první pohled neodkazují na nic jiného než na sebe sama. V kontextu dosavadní fotografické tvorby Alžběty Jungrové proto mohou tyto práce působit cizorodým dojmem; jejich podoba ovšem ztělesňuje určité vykročení směrem k tvůrčímu experimentu, jehož prostřednictvím se Alžbětina fotografická tvorba posouvá stále zřetelněji do umělecké roviny. Pod neosobními monochromy se skrývají autorské koláže, jimž se autorka v posledních letech věnuje. Jejich obal, vytvořený pomocí graffiti sprejů, potom odkazuje k její sounáležitosti se soudobou uměleckou a graffiti scénou, která stojí na pozadí jejího postupného přerodu zájmu od dokumentární fotografie směrem k utváření komponovaného fotografického obrazu. V průběhu vernisáže jsou diváci vyzváni, aby vstoupili do tvůrčího procesu a podíleli se na odhalování skrytých fotografií. Princip jejich odkrývání je inspirován loterijními losy, tento proces však autorka také vnímá jako odraz životního očekávání - v obou případech netušíme, co nás čeká pod povrchem, budoucnost a její poselství nám zůstává skryto. Během procesu se z neprostupné sterilní plochy vylupují útržky figur, nápisů nebo prostředí. Potkávají se tu fotografie jejích přátel, pocitové záznamy s fotografiemi pouličního života, pořízené během jejích cest v různých koutech světa. Tento proces rozkrývání v sobě nese silné existencialistické konotace a ve své podstatě je velmi intimní, neboť odkrýváme fragmenty Alžbětina fotografického deníku posledních tří let.  Jemně stylizovaná barevnost a světelnost, ale i princip prostupování a zrcadlení jednotlivých momentů, dodávají kolážím surreálně tajemné napětí, odkud se pro diváka stávají ještě méně dekódovatelnými a jejich celková podoba stejně jako přesný obsah zůstává divákům skryt. Primárně tedy zůstávají součástí subjektivního a intimního světa autorky, i z toho důvodu k nim žádný podrobnější výklad nepodává a divákům tak ponechává prostor pro vlastní imaginaci. Pro čtení koláží je tedy stěžejní jejich emocionální rovina; jsou nositeli různých nálad a emocí, jež určitým způsobem definují existenci nebo neexistenci lidského štěstí a naplnění životní cesty, která mnohdy přináší „hořká” zklamání. Nicméně určitá popová gesce s konotací stíracích losů a stříbrná vrstva graffiti sprejů napovídají, že Jungrová toto bilancování nevnímá fatálně, ale s nadsázkou a vědomím, že pozitivní momenty lze hledat i v malých nenápadným životních radostech, které tak ovlivňují jemné odstupňování mezi životní nadějí a deziluzí. 

Poloha akce

Alžběta Jungrová: Po noci přijde ráno - Dernisáž

14.10.2018, 18.00 White Pearl Gallery
Monochromní stříbrné plochy, evokující svět abstrakce, na první pohled neodkazují na nic jiného než na sebe sama.